Je Zdeněk Cendra psychopat?

Tvář a oči jsou oknem do duše. A shodou okolností i jednou z mála věcí, kterou neskryje ani miliardář.

V následujícím testu Vám budeme zobrazovat dvojice miliardářů a Vy budete na základě jejich portrétů vybírat toho, který lépe odpovídá položené otázce. S Vaší pomocí pak budeme schopni profilovat zkoumané osoby skrze algoritmy psychologických testů SCL90 a BigFive.

Když nám na otázky nechtějí odpovědět oni, musí nám odpovědět jejich tvář a Váš nejlepší úsudek. Tak co, pomůžete nám?